Dziś jest 22 maja 2017
19 czerwca 2016
Doroczny, XVIII Piknik Rotariański odbędzie się 19 czerwca 2016 jak zwykle na terenie karczmy Czarci Młyn przy ulicy Chełmińskiej 208. Zaczynamy o godzinie 1...


Czym jest organizacja ROTARY?

Rotary jest stowarzyszeniem przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów z całego świata, który świadczą pomoc humanitarną, promują wysokie normy etyczne w każdym zawodzie, pracują dla społeczności lokalnych, budują porozumienie międzynarodowe i pokój na świecie. Rotary jest organizacją apolityczną i areligijną.

Jakie wspólne cele stawiamy w Grudziądzkim Klubie Rotariańskim?

Celem działalności Klubów Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności wspieranie i umacnianie rozwoju bezpośrednich kontaktów międzyludzkich jako możliwości niesienia pomocy oraz propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób o różnych zawodach, połączonych ideałem służb.

Historia Grudziądzkiego Klub Rotariańskiego

Idea zawiązania klubu Rotary w Grudziądzu narodziła się na przełomie roku 1993 i 1994 wśród grudziądzan zaprzyjaźnionych z członkami, działającego już wtedy prężnie, klubu toruńskiego. Wśród prekursorów zawiązujących klub znaleźli się między innymi: Artur Morawski, Zbigniew Janas, Andrzej Śliwak. Przez cały początkowy okres pomocą służyli nam członkowie klubu toruńskiego a zwłaszcza Michał Janiszewski. Działania organizacyjne pochłonęły cały rok 1994.

Czy Wiesz Że

Stowarzyszenie ROTARY CLUB OF GRUDZIĄDZ pomaga rocznie około 350 osobom w różnych akcjach charytatywnych w województwie Kujawsko-pomorskim? (3)

Archiwum wydarzen

1 grudnia 2014
SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt, w którym łączymy ludzi wokół idei mądrego pomagania.
6 wrzesnia 2014

W dniu 6 wrzesnia odbyło się VI Integracyjne Spotkanie Rotarian i Przyjaciół na Wielkiej Księrzej Górze w Grudziadzu .

 

23 sierpnia 2014
W dniu 23 sierpnia z inicjatywy Prezydenta Klubu Piotra Figurskiego i kolegi Wiesława Światka odbył się
Pierwszy Piknik Lotniczy Rotary.
4 czerwca 2014
W dniu 4 czerwca odbyło się w Karczmie " Czarci Młyn " uroczyste przekazanie insygniów Prezydenckich. Nowo wybrany prezydent Klubu  Piotr Figurski  przyjął insygnia i przedstawił swój plan działania na czas swojej kadencji. Spotkanie zakończyło się uroczystą kolacją .