Dziś jest 18 grudnia 2014
12 grudnia 2014
W dniu 12 grudnia 2014 na zaproszenie do naszego klubu przyjechał prosto z Australii Mark Krawczyński. Rotarianin , Architekt ... i nie tylko w ciągu czterech ...
1 grudnia 2014
SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt, w którym łączymy ludzi wokół idei mądrego pomagania.


Czym jest organizacja ROTARY?

Rotary jest stowarzyszeniem przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów z całego świata, który świadczą pomoc humanitarną, promują wysokie normy etyczne w każdym zawodzie, pracują dla społeczności lokalnych, budują porozumienie międzynarodowe i pokój na świecie. Rotary jest organizacją apolityczną i areligijną.

Jakie wspólne cele stawiamy w Grudziądzkim Klubie Rotariańskim?

Celem działalności Klubów Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności wspieranie i umacnianie rozwoju bezpośrednich kontaktów międzyludzkich jako możliwości niesienia pomocy oraz propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób o różnych zawodach, połączonych ideałem służb.

Historia Grudziądzkiego Klub Rotariańskiego

Idea zawiązania klubu Rotary w Grudziądzu narodziła się na przełomie roku 1993 i 1994 wśród grudziądzan zaprzyjaźnionych z członkami, działającego już wtedy prężnie, klubu toruńskiego. Wśród prekursorów zawiązujących klub znaleźli się między innymi: Artur Morawski, Zbigniew Janas, Andrzej Śliwak. Przez cały początkowy okres pomocą służyli nam członkowie klubu toruńskiego a zwłaszcza Michał Janiszewski. Działania organizacyjne pochłonęły cały rok 1994.

Czy Wiesz Że

Stowarzyszenie ROTARY CLUB OF GRUDZIĄDZ pomaga rocznie około 350 osobom w różnych akcjach charytatywnych w województwie Kujawsko-pomorskim? (3)

Archiwum wydarzen

4 czerwca 2014
W dniu 4 czerwca odbyło się w Karczmie " Czarci Młyn " uroczyste przekazanie insygniów Prezydenckich. Nowo wybrany prezydent Klubu  Piotr Figurski  przyjął insygnia i przedstawił swój plan działania na czas swojej kadencji. Spotkanie zakończyło się uroczystą kolacją .
2 czerwca 2014
Drugiego czerwca 2014r. w czasie przeznaczonym na cotygodniowe spotkanie klubu, byliśmy gośćmi Chłodni ELDOM do której odwiedzenia zaprosił nas w dniu 12.05 2014 współwłaściciel firmy p. Wiesław Świątek. W trakcie spotkania mieliśmy okazję poznać prokurenta firmy i kierownika drugiego zakładu w Mełnie - p. Małgorzatę Świątek oraz drugiego współwłaściciela p. Andrzeja Rozwadowskiego
26 maja 2014
26 stycznia cotygodniowe spotkanie Klubu Rotary odbyło się w Hotelu Marusza
19 maja 2014
19 maja 2014 roku na cotygodniowym spotkaniu klubu gościliśmy panią Annę Urbańską szefową Centrum Edukacyjno Consultingowego „CONCRET” działającego w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 206. Nasz gość w niezwykle sugestywny sposób opowiedział nam o metodzie STRUCTOGRAM®